Home Past Projects

Past Projects

“ROMACTED ALBANIA”

scarpe tata marella black friday alberto guardiani scarpe jordan 5 gore-tex 24 bottles clima outlet geox spaccio online commanders jerseys tata calzature guardiani scarpe dr air martens fsu football jersey benetton sito ufficiale maison cashmere von dutch cap marella outlet   Gjatë 01 Nëntorit 2017 - 30 Prill 2020, IRCA si organizatë mbështetëse...

“Inisjativë e Përbashkët për Përfshirjen e Romëve dhe Mirëqeverisjen në Tiranë”.

scarpe tata marella black friday alberto guardiani scarpe jordan 5 gore-tex 24 bottles clima outlet geox spaccio online commanders jerseys tata calzature guardiani scarpe dr air martens fsu football jersey benetton sito ufficiale maison cashmere von dutch cap marella outlet   Projekti synoi në: Pjesëmarrjen e anëtarëve të pakicave rome në vendimmarrje lokale dhe...

“Punësimi, Sipërmarrja dhe fuqizimi i grave/vajzave të margjinalizuara të Durrësit.”

scarpe tata marella black friday alberto guardiani scarpe jordan 5 gore-tex 24 bottles clima outlet geox spaccio online commanders jerseys tata calzature guardiani scarpe dr air martens fsu football jersey benetton sito ufficiale maison cashmere von dutch cap marella outlet Objektivi i Përgjithshëm: Të avancojë të drejtat e grave/vajzave rome dhe jorome...

“Të Rinjtë Rom, Ambasadorë të një shoqërie të lirë pa korrupsion”.

scarpe tata marella black friday alberto guardiani scarpe jordan 5 gore-tex 24 bottles clima outlet geox spaccio online commanders jerseys tata calzature guardiani scarpe dr air martens fsu football jersey benetton sito ufficiale maison cashmere von dutch cap marella outlet IRCA ka zbatuar inisiativën “Të Rinjtë Rom, Ambasadorë të një shoqërie të...

“Fuqizimi i vajzave dhe grave rome përmes edukimit”

Mënyra për të hyrë në shërbimet publike dhe pjesëmarrjen në jetën publike "Qëllimi i përgjithshëm ishte fuqizimi i vajzave dhe grave rome duke përmirësuar shkrim-leximin, aftësitë dhe njohuritë e tyre mbi të drejtat e qytetarëve, angazhimin e...

“Sigurimi i ushqimit dhe artikujve higjienikë bazë për familjet rome dhe egjiptiane në Shqipëri...

  Kjo inisjativë konsistoi në shpërndarjen e pakove ushqimore dhe produkteve higjenike bazë në 450 familje në qytetet Tiranë, Fier, Shkodër, Vlore, Roskovec, Gjirokastër, Pogradec dhe Divjakë gjatë periudhës së Pandemisë  Globale Covid - 19 në muajt Maj-...

“Fushata e Edukimit të Votuesve me Gratë dhe të Rinjtë Rom”

Qëllimi i kësaj inisjative ishte forcimi i njohurive elektorale të grave dhe të rinjve Rom. Gjatë kësaj inisjative të zbatuar në periudhën Nëntor 2016 - Qershor 2017 u arritën këto rezultate: 22 sesione sensibilizuese u organizuan me gra...

“Vota ime Vlen!”

Vota ime vlen  u zbatua gjatë periudhës 15 Nëntor 2018 – 15 Janar 2019 kishte si objektiv të përgjithshëm kontribimin në forcimin e proceseve demokratike të zgjedhjeve në një demokraci politike në Shqipëri. Ky objektiv u arrit...

“Këshillimi drejt Punësimit.”

Instituti i Kultures Rome në Shqipëri ka zbatuar në periudhën Qershor 2019 – Gusht 2020 programin: “Cikli i Këshillimit drejt Punësimit” (C4E) i cili synon zhvillimin e aftësive dhe lehtësimin e tregut të punës për migrantët të...

“Fuqizimi i të Rinjve të margjinalizuar në konflikt me ligjin nëpërmjet programit të artit”

Kjo inisjativë u zbatua në periudhën Tetor 2019 – Prill 2020 e cila kishte si qëllim kryesor:   Të fuqizojë të rinjtë e margjinalizuar në konflikt me ligjin përmes programeve krijuese në art. Të forcoj partneritetin e shkollave, familjeve,...