“Vota ime Vlen!”

Vota ime vlen  u zbatua gjatë periudhës 15 Nëntor 2018 – 15 Janar 2019 kishte si objektiv të përgjithshëm kontribimin në forcimin e proceseve demokratike të zgjedhjeve në një demokraci politike në Shqipëri. Ky objektiv u arrit përmës promovimit të pjesëmarrjes së informuar të votuesve të romëve dhe prezantimit të një kulture institucionale të fushatës elektorale në zgjedhjet lokale në Qershor të vitit 2019 . Qëllimet e këtij projekti ishin :

  1. Rritja e njohurive dhe aftësive të medituesve zgjedhorë romë mbi të drejtën e patjetërsueshme civile dhe politike për të votuar dhe proceset zgjedhore përkatëse.
  2. Bërja e zërit politik të romëve përmes proceseve zgjedhore më dialoguese dhe transparente që inkurajojnë hedhjen e votave të informuara dhe dekurajojnë praktika të tilla si votimi familjar dhe shitja e votave / blerja e votave.

Zbatimi i këtij projekti solli këto rezultate:

  • Një ngjarje Kick-off u organizua për të prezantuar dhe koordinuar fushatën me palët e interesuara përkatëse fushatën.
  • Trajnimi 2 Ditor i Trajnerëve (ToT) u organizua me më shumë se 20 të rinj romë nga 8 rajone për zgjedhjet dhe një plan i detajuar është përgatitur për fazën e dytë shkurt – qershor -2019
  • Dy podkaste u prodhuan dhe u shpërndanë në Radio Capitol.
  • Themelimi i Komitetit Drejtues të Projektit dhe takimi i parë i organizuar me 29 aktorë të rëndësishëm nga qeveria qendrore dhe lokale të cilët morën pjesë në eventin e hapjes së projektit “Vota ime vlen” dhe për të marrë pjesë në mënyrë aktive në aktivitetet e planifikuara gjatë zbatimit të projektit.
  • Më shumë se 20 të rinj romë dhe jo-romë nga Tirana, Durrësi, Elbasani, Fieri, Lezha, Korça, Berati dhe Gjirokastra u trajnuan në Trajnimin e lehtësuesve për Ndërmjetësimin Qytetar Zgjedhor.