Contact us

Let us know how to get back to you.


Instituti i Kultures Rome në Shqipëri
Adresa: Rr. Myslym Shyri – S. Pitarka 24/b
P.O. Box 154 Tirane 1001, Shqiperi
Email:[email protected]
Tel: +355 4 2425717