Home Activities

SEMINAR – Qasjet dhe metodologjitë për arsimin joformal

20 të rinj Romë nga Shqipëria, Maqedonia dhe Bullgaria ishin pjesëmarrës për të rritur aftësitë e tyre në SEMINARIN - Qasjet dhe metodologjitë për arsimin joformal mbi aftësitë bazë dhe transversale për të rinjtë romë 15-17 maj 2018, Bullgari,...

Dita Ndërkombetare e Popullit Rom

Me rastin e 8 prillit, Ditës Ndërkombëtare të Popullit Rom, Instituti i Kulturës Rome në Shqiperi me mbështetjen e Ambasadës së SHBA-ve në Tiranë dhe bashkepunimin e Ministrisë së Mirëqënies Sociale e Rinisë dhe Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, organizoi...

Policimi në Komunitetin Rom

Në qershor 2014, Koordinatori për Korpusin Romë të Vullnetarëve të IRCA-së zhvilloi një Konferencë të Vullnetarizmit nën sloganin e "Kamav te Phirav Anglal". Qëllimi i konferencës ishte krijimi i një përkufizimi për vullnetarizëm nga anëtarët e Korpusit Romë të...

21 Maj 2015, Dita Botërore e Diversitetit Kulturor

Në kuadër të ditës Botërore të Diversitetit Kulturor 21 Maj 2015, Ministria e Kulturës organizoi aktivitetin "Trego Kulturën Tënde". Ky aktivitet kishte si synim të pasqyronte aktivitetet dhe përpjekjet që grupet minoritare dhe Ministria e Kulturës kanë zhvilluar në...

Seanca Praktike me Punonjës Social / Asistent Social

Përgjatë periudhës Shkurt - Qershor 2015, Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri në bashkëpunim me Shoqatën Sfinks dhe Qendrën e Kurseve Profesionale Nr. 4 realizuan disa seanca praktike me student në zyrat e IRCA si dhe në terren të...

Romologjia dhe ndërkulturalizmi

Kjo konferencë ishte pjesë e aktiviteteve për Javën Rome "Romanipe" organizuar rreth datës 8 Prill - Dita Ndërkombëtare e Romëve. Kjo konferencë u organizua në kuadër të projektit "Promovimi i një përgjigjeje sistematike dhe akademike kundër antiromanizmit" të mbështetur...