Policimi në Komunitetin Rom

Në qershor 2014, Koordinatori për Korpusin Romë të Vullnetarëve të IRCA-së zhvilloi një Konferencë të Vullnetarizmit nën sloganin e “Kamav te Phirav Anglal”. Qëllimi i konferencës ishte krijimi i një përkufizimi për vullnetarizëm nga anëtarët e Korpusit Romë të Vullnetarëve për të promovuar vullnetarizmin midis të rinjve romë dhe jo-romë.