Projekti i Start Up-eve

Përmes projektit të Start Up-eve zbatuar nga Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri (IRCA), kete vit u mbështetën 27 gra rome duke u punësuar dhe të gjenerojnë të ardhura të qëndrueshme. Këto gra janë simboli i përpjekjeve të vogla që kthehen në sukses për komunitetin dhe në ditët e aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore mesazhi për të gjitha gratë dhe vajzat e komunitetit rom është që të besojne tek aftesitë e tyre, të punojnë për të rritur njohuritë dhe t’i thonë STOP dhunës në familje duke denoncuar çdo rast abuzimi. Startup-et jane mbështetur nga projekti “Forcimi i Sistemeve Kombëtare dhe Lokale për të Mbështetur Integrimin Socio-Ekonomik te te Kthyerve ne Ballkanin Perëndimor” të zbatuar nga UNDP Albania me financimin e EU in Albania dhe me zbatimin e IRCA