Home Upcoming Events

Upcoming Events

Kërkesë për Ofertë

Data e publikimit: 06 Dhjetor 2023 Projekti "Qëllimi jemi ne – gratë rome të fuqizuara“ Faza II Shërbimi i kërkuar Paketa Ushqimore Kohëzgjatja e Sherbimit 12  Muaj Vendi Tiranë Afati i dorëzimit 15 Dhjetor 2023   • Informacion i Përgjithshëm INSTITUTI I KULTURËS ROME...

Pasqyra financiare për vitin 2020

Pasqyra-Financiare-Bilanci-2020-IRCADownload

Thirrje për Trajner per anti – Korrupsionin

Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri  (IRCA), kërkon të angazhojë për një periudhë 5 ditore, një Trajner me  kopetenca për të Drejtat Qytetare, Advokimin dhe pjesëmarrjen në jetën Publike si edhe të përgatisë  të rinjtë romë me kultivimin dhe...

KËRKESË PËR OFERTË- Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë”...

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Refreshent ” për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri” Drejtuar Subjekteve Me veprimtari shitje ushqimesh Periudha kohore 20 Qershor 2019 Qytetete Tiranë, Fier , Lushnje, Lezhe, Berat KËRKESË PËR...

5 Dhjetor 2015 – Dita Ndërkombëtare e Vullnetarizmit

Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri në bashkëpunim me Lidershipin Rinor organizuan panairin e vullnetarizmit në kuadër të ditës ndërkombëtare të vullnetarizmit 5 Dhjetor 2014. Në këtë aktivitet Korpusi Rom i Vullnetarëve pati mundësi të prezantojë aktivitetet kryesore vullnetare...

Gjirokastër – Dialog Publik

Gjirokastër - Dialog Publik. Ky dialog u realizua si pjesë e iniciativës “Rivitalizim i Strukturave të Mediatorëve Rom në nivel lokal pranë Bashkisë Fier, Berat dhe Gjirokastër’, të zbatuar nga Instituti i Kulturës Rome- IRCA në Shqipëri dhe mbështetur...