Home Upcoming Events

Upcoming Events

Request for Offer

Publication date: 06 December 2023 Project "The goal is us - empowered Roma women (Qëllimi jemi ne – gratë rome të fuqizuara)“ Phase II Required service Food packages Duration of service 12 months Location Tirana Deadline date 15 December 2023   • General information INSTITUTE OF ROMANI CULTURE...

Thirrje për Aplikime për Biznese / Start – Up

Data e publikimit  24 Gusht 2022 Projekti Forcimi i sistemeve kombëtare dhe lokale për të mbështetur integrimin efektiv socio-ekonomik të të kthyerve në Ballkanin Perëndimor Drejtuar Pakicës Rome ose pakicës Egjiptiane të rikthyer nga emigrimi.  Qytetet Fier, Berat, Devoll Afati i...

THIRRJE PËR EKSPERT

Për Hartimin e Planeve të Biznesit për 20 përfitues dhe njohës i mirë i rregullave për start-up dhe profesionistët e pavarur.     Ref : __21/22___                       ...

Gjirokastra – Public Discourse

Gjirokastra - Public Discourse. This discourse was realized as part of the initiative "Revitalization of Roma Local Mediators Structures at Local Level in Fier, Berat and Gjirokastra Municipality", implemented by the Institute of Romani Culture in Albania and financially...

December 5, 2015 – International Volunteer Day

IRCA, in collaboration with Youth Leadership, participated in the International Day of Voluntarism, December 5th, 2014, where we presented in the main volunteer activity to promote our “Best Volunteer of the Year” program.