IRCA “Flash Mob”

Në kuadër të projektit “Unë jam rom, unë jam qytetar shqiptar”, me mbështetjen financiare të Komisionit të Demokracisë nga Ambasada Amerikane, IRCA organizoi një “flash mob” me 100 pjesëmarrës të rinj romë dhe jo-romë. Ishte një sesion i hapur në Parlamentin Shqiptar ku IRCA paraqiti rekomandimet e saj për përmirësimin e gjendjes së komunitetit rom në fushat e punësimit, strehimit dhe arsimit.