Donate Now

Dhuro duke vendosur te dhenat e llogarise Bankare:

Banka Kombetare Tregtare (BKT)

Mbajtesi i Llogarise: INST OF ROMANI CULTURE IN ALBANIA
Monedha: ALL
Nr Llogarise: 402499248CLTJCLALLUS
IBAN: AL7020511519499248CLTJCLALLU
SWIFT Code: NCBAALTX

Mbajtesi i Llogarise: INST OF ROMANI CULTURE IN ALBANIA
Monedha: EURO
Nr Llogarise: 402499248CLTJCFEURXJ
IBAN: AL5320511519499248CLTJCFEURX
SWIFT Code: NCBAALTX

Mbajtesi i Llogarise: INST OF ROMANI CULTURE IN ALBANIA
Monedha: USD
Nr Llogarise: 402499248CLOTCFUSDW4
IBAN: AL0420511021499248CLOTCFUSDW
SWIFT Code: NCBAALTX