Home Home Projects

Home Projects

“Për Romët, Me Romët” – Takim me KQZ

"Për Romët, Me Romët" – Më datë 07/12/2023, Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri (IRCA) zhvilloi së bashku me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) një bashkëbisedim rreth projektit mbi informimin, sensibilizimin dhe edukimin e Komunitetit Rom për...

“ROMACTED ALBANIA”

  Gjatë 01 Nëntorit 2017 - 30 Prill 2020, IRCA si organizatë mbështetëse zbatoi projektin "ROMACTED": Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimi i Komuniteteve Romë në Nivelin Lokal", një projekt i përbashkët midis Bashkimit Evropian (DG NEAR)...

IRCA “Flash Mob”

Në kuadër të projektit "Unë jam rom, unë jam qytetar shqiptar", me mbështetjen financiare të Komisionit të Demokracisë nga Ambasada Amerikane, IRCA organizoi një "flash mob" me 100 pjesëmarrës të rinj romë dhe jo-romë. Ishte një sesion i hapur...

Leksione të Gjuhës Rome

Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri prej dy vitesh, 2013 - 2014 ka organizuar leksione të gjuhës Rome për 20 të rinj Rom dhe Jo-Rom. Këto leksione janë lehtësuar nga vullnetarë të Korpusit Rom të Vullnetarëve dhe janë zhvilluar...

Korpusi i Vullnetarëve

Korpusi Rom i Vullnetarëve përbëhet kryesisht nga studentë rom dhe jo-rom të cilët përfshihen në fushata ndërgjegjësuese  që synojnë nxitjen e qytetarisë aktive tek të rinjtë dhe krijimin e një ambjenti social gjithëpërfshirës e ndërkulturor. Të gjithë anëtarët pajisen...

Përmirësimi i aftësive monitoruese & advokuese në ofrimin e shërbimeve

Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri IRCA, në kuadër të iniciativës “Advokim për ofrimin e shërbimeve gjithëpërfshirëse në nivel lokal nëpërmjet Mediatorit Rom", organizoi trajnimin me temë "Përmirësimi i aftësive monitoruese dhe advokuese në ofrimin e shërbimeve në nivel...

Përfshirja e të Rinjve Rom në rritjen e Sigurisë Komunitare në Shkodër

Gjatë periudhës 01.04.2017 - 01.04.2018, IRCA është duke zbatuar projektin "Përfshirja e të Rinjve Rom në rritjen e Sigurisë Komunitare në Shkodër". Projekti i propozuar synon të rrisë dhe forcojë komunitetin rom dhe egjiptian, institucionet arsimore dhe bashkëpunimin e...