MusiCapitol Radio

Gjatë muajit mars filloi nderitimi I studios muzikore për të mbështetur talentet rome dhe jo rome me qëllim promovimin e tyre. Të  rinjtë rom kan mundesi të aksesojnë dhe të zhvillojnë idet apo projektet e tyre në cdo fush të artit

Dhoma e kompozimit  është e aksesushme kryesisht  nga kompozitori I cili do të realizoj projekte  të ndryshme muzikore, projekte të cilat do të vendosen në dipozicoin të artistëvë që do të ken nevojë për këto projekte

Dhoma e provave eshte e aksesueshme nga cdo individ apo grupe qe deshirojnë të realizojnë provat e tyre në kuadër të projekteve që të rinjtë do të kene.

Dhoma e Radio MusiCapitol është dhoma ku trasmetohet ON LINE  nëpermjet Radio MusiCapitol. Emisionet kryesore që trasmetohen në këtë radio  janë  “Aç”  dhe  potcaste të ndryshme në kuadër të projekteve që IRCA zbaton.

Kush mund të bëhte pjesë e radios –  Në Radio MusiCapitol mund të bëhen pjesë të gjithë të  rinjtë rom dhe jo rom që kan një ide për të realizuar një emision dhe dëshirojnë që ta drejtojnë vet ose mund të bëhen pjesë e emisioneve egzistuese që trasmetohen në Radio MusiCapitol.