Home Projects

Projects

“Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimi i Komuniteteve Rome në Nivelin Lokal.” ROMACTED...

Vendet: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia Financimi: Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës Zbatimi: Këshilli i Evropës Objektivat: Objektivi i përgjithshëm është të ndërtohet vullneti politik dhe angazhimi i qëndrueshëm politik i...

Kamavtephiravanglal

In 2011, IRCA started voluntarily the carrier advice and job campaign “Kamavtephiravanglal”, wich in the last 6 years provided assistance and facilitate around 1100roma youth and students with education and info for varies opportunities for carrier counselling and getting...

Institutional Development

From 1 November 2012 - 15 August 2017, IRCA, with support of Open Society -Roma Initiative Office in Budapest has implemented “Institutional Development” Project, focusing on strengthening the IRCA-s staff capacities on Advocacy and Strategy Plan. Based on this...

RomVERITAS

1 September 2012- 30 May 2013 , with support of UNDP- EVLC Programme, IRCA has been implementing RomVERITAS ( roma truthfulness) project providing career advice and counseling to over 100 Roma students and graduates with assistance to apply for...

Roma Mediators Advocate for equal services in public services in Fier region

1 March 2012 – 30 November 2016, with support of Open Society Foundation In Albania, Roma Program, IRCA has been implementing the project “Roma Mediators Advocate for equal services in public services in Fier region”. This project aimed at...

Empowerment of Roma youth and social inclusion through employment

In May- October 2013, IRCA, with the support of state Agency for the support of the Civil society in Albania( AMSHC), has been implementing the project “Empowerment of Roma youth and social inclusion through employment". 100 Roma youth from...

I Am Roma I am Albanian Citizen

During April 2013- March 2014, IRCA has been implementing the Project “I Am Roma I am Albanian Citizen”, funded by the USA Embassy in Tirana,(Commission for Democracy Small Grants Program). In the framework of the project : 50 Roma...

Sustaining the Roma youth’s Hope for a Democratic Future in Albania

During 2014 – 2015, IRCA has been implementing the project “Sustaining the Roma youth’s Hope for a Democratic Future in Albania” funded by the USA Embassy in Tirana. In the framework of this project 10 Roma students have been...

Roma Youth Ambassadors of a Corruption-free Society

During November 2015 – October 2016, IRCA has been implementing the project “Roma Youth Ambassadors of a Corruption-free Society” funded by the USA Embassy in Tirana. In the framework of this project 25 Roma Youthtrained on Anticorruption, organized events...

The participation of Roma Youth on increasing the security in Tirana, Durres and Fier...

During November 2013 – January 2015, IRCA with Swedish Support on Community Policing- SACP has been implementing the project “The participation of Roma Youth on increasing the security in Tirana, Durres and Fier region". Around 550 persons from Roma...

IRCA Festivals

Dita Ndërkombetare e Popullit Rom

Me rastin e 8 prillit, Ditës Ndërkombëtare të Popullit Rom, Instituti i Kulturës Rome në Shqiperi me mbështetjen e Ambasadës së SHBA-ve në Tiranë...

Azilkërkuesit dhe Refugjatët në Shqipëri duke bërë Progres për të siguruar Punësim

Projekti "Ndërtimi i një baze të sigurt jetese në Shqipëri" vazhdon të përparojë në realizimin e objektivave si : a) të rrisë kapacitetin e...