Home Home Slide

Home Slide

“Punësimi, Sipërmarrja dhe fuqizimi i grave/vajzave të margjinalizuara të Durrësit.”

Objektivi i Përgjithshëm: Të avancojë të drejtat e grave/vajzave rome dhe jorome të Durrësit dhe të reduktojë diskriminimin e tyre, përmes ngritjes së kapaciteteve ,krijimit të rrjeteve dhe advokimit për fuqizim. Qëllimi i projektit: Të avancojë të drejtat e...

“Të Rinjtë Rom, Ambasadorë të një shoqërie të lirë pa korrupsion”.

IRCA ka zbatuar inisiativën “Të Rinjtë Rom, Ambasadorë të një shoqërie të lirë pa korrupsion”, financuar nga USAID që ka në fokus krijimin e modeleve positive të të rinjve Romë me aspektet ligjore të anti-korrupsionit, aspektet administrative,...

“Fuqizimi i vajzave dhe grave rome përmes edukimit”

Mënyra për të hyrë në shërbimet publike dhe pjesëmarrjen në jetën publike "Qëllimi i përgjithshëm ishte fuqizimi i vajzave dhe grave rome duke përmirësuar shkrim-leximin, aftësitë dhe njohuritë e tyre mbi të drejtat e qytetarëve, angazhimin e...

“Sigurimi i ushqimit dhe artikujve higjienikë bazë për familjet rome dhe egjiptiane në Shqipëri...

  Kjo inisjativë konsistoi në shpërndarjen e pakove ushqimore dhe produkteve higjenike bazë në 450 familje në qytetet Tiranë, Fier, Shkodër, Vlore, Roskovec, Gjirokastër, Pogradec dhe Divjakë gjatë periudhës së Pandemisë  Globale Covid - 19 në muajt Maj-...

“Fuqizimi i të Rinjve të margjinalizuar në konflikt me ligjin nëpërmjet programit të artit”

Kjo inisjativë u zbatua në periudhën Tetor 2019 – Prill 2020 e cila kishte si qëllim kryesor:   Të fuqizojë të rinjtë e margjinalizuar në konflikt me ligjin përmes programeve krijuese në art. Të forcoj partneritetin e shkollave, familjeve,...

“Fuqizimi i të rinjve dhe organizatave për të avdokuar për ofrimin e shërbimeve sociale...

  Ky projekt do të nxirret nga transformimi demokratik dhe përvoja me demokratizimin e qeverisjes lokale dhe përfshirjen sociale të komuniteteve rome në vendet e Vishegradit. Qëllimi i projektit është të fuqizojë organizatat rinore në Shqipëri dhe Maqedoni...

Drama “Pjata prej Druri”

Drama "Pjata prej Druri" erdhi si aktiviteti hapës në kuadrin e projektit Romacted. Bashkia e Korçës, një prej bashkive të përzgjedhura nga Bashkimi Europian dhe Këshilli i Europës për implementimin e programit ROMACTED “Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe...

Dita Ndërkombetare e Popullit Rom

Me rastin e 8 prillit, Ditës Ndërkombëtare të Popullit Rom, Instituti i Kulturës Rome në Shqiperi me mbështetjen e Ambasadës së SHBA-ve në Tiranë dhe bashkepunimin e Ministrisë së Mirëqënies Sociale e Rinisë dhe Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, organizoi...

Azilkërkuesit dhe Refugjatët në Shqipëri duke bërë Progres për të siguruar Punësim

Projekti "Ndërtimi i një baze të sigurt jetese në Shqipëri" vazhdon të përparojë në realizimin e objektivave si : a) të rrisë kapacitetin e azilkërkuesve dhe refugjatëve b) të rrisë njohuritë e tyre për tregun e punës për të...

Lëvizja Afro-Amerikane: Udhëzues për Respektimin e të Drejtave të Minoriteteve në Shqipëri

IRCA, me mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Tiranë, organizoi një aktivitet më 27 shkurt 2014, në Qendrën e Komunitetit Nishtulla. Aktiviteti, i titulluar "Lëvizja Afroamerikane: Udhëzues për respektimin e të drejtave të pakicave në Shqipëri", përfshinte pjesëmarrës nga komuniteti...

IRCA Festivals

Dita Ndërkombetare e Popullit Rom

Me rastin e 8 prillit, Ditës Ndërkombëtare të Popullit Rom, Instituti i Kulturës Rome në Shqiperi me mbështetjen e Ambasadës së SHBA-ve në Tiranë...

Azilkërkuesit dhe Refugjatët në Shqipëri duke bërë Progres për të siguruar Punësim

Projekti "Ndërtimi i një baze të sigurt jetese në Shqipëri" vazhdon të përparojë në realizimin e objektivave si : a) të rrisë kapacitetin e...