Home Activities

Activities

“Advokuesit e Rinj për Shërbime Publike Cilësore dhe Gjithëpërfshirëse”.

Instituti i Kulturës Rome në  Shqipëri ka zbatuar inisjativën “Advokuesit e Rinj për Shërbime Publike Cilësore dhe Gjithëpërfshirëse”. Kjo inisjativë  synon të fuqizojnë personat e disavantazhuar në Shqipëri për të patur akses të barabartë në shërbimet dhe...

SEMINAR – Qasjet dhe metodologjitë për arsimin joformal

20 të rinj Romë nga Shqipëria, Maqedonia dhe Bullgaria ishin pjesëmarrës për të rritur aftësitë e tyre në SEMINARIN - Qasjet dhe metodologjitë për arsimin joformal mbi aftësitë bazë dhe transversale për të rinjtë romë 15-17 maj 2018, Bullgari,...

Vizitë Studimore në Drejtorinë e Policisë Shkodër

Një vizitë studimore u organizua në ambjentet e Drejtorisë së Policisë Shkodër. Rreth 30 nxënës, prindër dhe mësues morën pjesë në këtë aktivitet i cili theksoi rëndësinë e bashkëpunimit Polici, Shkollë dhe Komunitet si dhe pati si synim të...

Drama “Pjata prej Druri”

Drama "Pjata prej Druri" erdhi si aktiviteti hapës në kuadrin e projektit Romacted. Bashkia e Korçës, një prej bashkive të përzgjedhura nga Bashkimi Europian dhe Këshilli i Europës për implementimin e programit ROMACTED “Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe...

Dita Ndërkombetare e Popullit Rom

Me rastin e 8 prillit, Ditës Ndërkombëtare të Popullit Rom, Instituti i Kulturës Rome në Shqiperi me mbështetjen e Ambasadës së SHBA-ve në Tiranë dhe bashkepunimin e Ministrisë së Mirëqënies Sociale e Rinisë dhe Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, organizoi...

Azilkërkuesit dhe Refugjatët në Shqipëri duke bërë Progres për të siguruar Punësim

Projekti "Ndërtimi i një baze të sigurt jetese në Shqipëri" vazhdon të përparojë në realizimin e objektivave si : a) të rrisë kapacitetin e azilkërkuesve dhe refugjatëve b) të rrisë njohuritë e tyre për tregun e punës për të...

Dita Ndërkombëtare e Popullit Rom

8 prill, Dita Ndërkombëtare e Romëve. IRCA në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës organizoi aktivitetin "Diversiteti i Romëve: Vlera e Trashëgimisë Kulturore Shqiptare". Ky aktivitet kishte për qëllim promovimin e një pjese të traditës dhe kulturës rome nëpërmjet një ekspozite...

Leksione të hapura

Për Javën e komunitetit Rom, më 10 prill 2015, IRCA ofroi një leksion të hapur në shkollën e mesme publike "Eqrem Çabej", me titull "Arsimi ndërkulturor dhe kultura rome". Ky leksion u mbajt nga Drejtori Ekzekutiv i IRCA-s, z....

Lëvizja Afro-Amerikane: Udhëzues për Respektimin e të Drejtave të Minoriteteve në Shqipëri

IRCA, me mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Tiranë, organizoi një aktivitet më 27 shkurt 2014, në Qendrën e Komunitetit Nishtulla. Aktiviteti, i titulluar "Lëvizja Afroamerikane: Udhëzues për respektimin e të drejtave të pakicave në Shqipëri", përfshinte pjesëmarrës nga komuniteti...

Policimi në Komunitetin Rom

Në qershor 2014, Koordinatori për Korpusin Romë të Vullnetarëve të IRCA-së zhvilloi një Konferencë të Vullnetarizmit nën sloganin e "Kamav te Phirav Anglal". Qëllimi i konferencës ishte krijimi i një përkufizimi për vullnetarizëm nga anëtarët e Korpusit Romë të...

IRCA Festivals

Dita Ndërkombetare e Popullit Rom

Me rastin e 8 prillit, Ditës Ndërkombëtare të Popullit Rom, Instituti i Kulturës Rome në Shqiperi me mbështetjen e Ambasadës së SHBA-ve në Tiranë...

Azilkërkuesit dhe Refugjatët në Shqipëri duke bërë Progres për të siguruar Punësim

Projekti "Ndërtimi i një baze të sigurt jetese në Shqipëri" vazhdon të përparojë në realizimin e objektivave si : a) të rrisë kapacitetin e...