Thirrje për Trajner per anti – Korrupsionin

Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri  (IRCA), kërkon të angazhojë për një periudhë 5 ditore, një Trajner me  kopetenca për të Drejtat Qytetare, Advokimin...

Thirrje për Trajner per anti – Korrupsionin

Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri  (IRCA), kërkon të angazhojë për një periudhë 5 ditore, një Trajner me  kopetenca për të Drejtat Qytetare, Advokimin dhe pjesëmarrjen në jetën Publike si edhe të përgatisë  të rinjtë romë me kultivimin dhe...

KËRKESË PËR OFERTË- Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë”...

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Refreshent ” për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri” Drejtuar Subjekteve Me veprimtari shitje ushqimesh Periudha kohore 20 Qershor 2019 Qytetete Tiranë, Fier , Lushnje, Lezhe, Berat KËRKESË PËR...

KËRKESË PËR OFERTË | Afati 05-12-2018

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” për https://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-blerje-fidanesh-te-ndryshem-05-12-2018/ https://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-blerje-mobilje-per-kopshte-05-12-2018/ https://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-kancelarie-afati-05-12-2018/ Adresa e dorëzimit të ofertës: IRCA, Rruga “Myslym Shqyri” “S. 24 /b, P.O.Box 154, Tiranë – www.irca.al Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në...

KËRKESË PËR OFERTË (Afati 15-10-2018)

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” për https://irca.al/kerkese-per-oferte-printim-dhe-lidhje-materialesh/ https://irca.al/kerkese-per-oferte-transport-pasagjeresh/ https://irca.al/kerkese-per-oferte-blerje-materialesh-per-trajnime/ https://irca.al/kerkese-per-oferte-afati-15-10-2018/ <a https://irca.al/kerkese-per-oferte-blerje-karburanti-diesel/ Adresa e dorëzimit të ofertës: IRCA, Rruga “Myslym Shqyri” “S. 24 /b, P.O.Box 154, Tiranë – www.irca.al Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të...

Dhuro Tani