Thirrje për Trajner për të drejtat e qytetare, Avokimin dhe pjesëmarrjen...

Projekti "Fuqizimi i vajzave dhe grave rome përmes arsimit:" Rruga për të aksesuar shërbimet sociale dhe për të marrë pjesë në jetën publike”. Pozicioni Trajner Periudha kohore 13 ditë Bashkia Tiranë,...

Erasmus Plus "Supporting Roma"

Thirrje për Trajner për të drejtat e qytetare, Avokimin dhe pjesëmarrjen në jetën publike

Projekti "Fuqizimi i vajzave dhe grave rome përmes arsimit:" Rruga për të aksesuar shërbimet sociale dhe për të marrë pjesë në jetën publike”. Pozicioni Trajner Periudha kohore 13 ditë Bashkia Tiranë, Fier , Shkodër   Informacion i Përgjithshëm INSTITUTI I KULTURËS ROME NË SHQIPËRI eshtë një organizë ...

Thirrje për Trajner per anti – Korrupsionin

Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri  (IRCA), kërkon të angazhojë për një periudhë 5 ditore, një Trajner me  kopetenca për të Drejtat Qytetare, Advokimin dhe pjesëmarrjen në jetën Publike si edhe të përgatisë  të rinjtë romë me kultivimin dhe...

KËRKESË PËR OFERTË | Afati 05-12-2018

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” për https://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-blerje-fidanesh-te-ndryshem-05-12-2018/ https://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-blerje-mobilje-per-kopshte-05-12-2018/ https://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-kancelarie-afati-05-12-2018/ Adresa e dorëzimit të ofertës: IRCA, Rruga “Myslym Shqyri” “S. 24 /b, P.O.Box 154, Tiranë – www.irca.al Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në...

KËRKESË PËR OFERTË (Afati 15-10-2018)

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” për https://irca.al/kerkese-per-oferte-printim-dhe-lidhje-materialesh/ https://irca.al/kerkese-per-oferte-transport-pasagjeresh/ https://irca.al/kerkese-per-oferte-blerje-materialesh-per-trajnime/ https://irca.al/kerkese-per-oferte-afati-15-10-2018/ <a https://irca.al/kerkese-per-oferte-blerje-karburanti-diesel/ Adresa e dorëzimit të ofertës: IRCA, Rruga “Myslym Shqyri” “S. 24 /b, P.O.Box 154, Tiranë – www.irca.al Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të...

Dhuro Tani