Leksione të Gjuhës Rome

Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri prej dy vitesh, 2013 – 2014 ka organizuar leksione të gjuhës Rome për 20 të rinj Rom dhe Jo-Rom. Këto leksione janë lehtësuar nga vullnetarë të Korpusit Rom të Vullnetarëve dhe janë zhvilluar në ambjentet e Institutit të Kulturës Rome në Shqipëri