Klubi i debatit

Në kuadër të ditës së verës, 14 Mars 2015 vullnetarët e Korpusit Rom të Vullnetarëve të Institutit të Kulturës Rome në Shqipëri dhe praktikantët e Qendrës së Formimit Profesional Nr.4 startuan në parkun historik të Pezës “Klubin e Debatit”. Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 25 të rinj të cilët organizuan disa lojëra psiko-sociale, sportive si dhe barbeque.