Home Upcoming Events

Upcoming Events

 INVITATION TO TENDER FOR PROVISION OF ACCOMODATION, REFRESHMENT, LUNCH, DINER, LOCAL TRANSPORT AND RENTING...

TO: Date: 25 July 2018 Our ref: __09/18___________ Dear Sirs, I am pleased to inform you that your firm is invited to take part in the single tender procedure for the above service contract. IRCA is implementing the project Supporting the Social Inclusion...

Call for Tenders for production of Educational Materials for Young Roma for the project...

The Institute of Romani Culture in Albania (IRCA) was established in July 2011, with the aim to work on promoting Roma identity and cultural heritage, through youth empowerment and advocacy. Composed of committed Roma university students and graduates, IRCA’s...

Thirrje për Mësues me Kohë të pjesëshme në Fier, Tiranë, Shkodër

  Projekti "Fuqizimi i vajzave dhe grave rome përmes arsimit:" Rruga për të aksesuar shërbimet sociale dhe për të marrë pjesë në jetën publike”. Pozicioni Mësues për ofrimin e kurseve  të shkrimit dhe leximit në gjuhën shqipe. Periudha kohore 8 muaj Bashkia Tiranë, Fier, Shkodër   Informacion i...

KËRKESË PËR OFERTË | Afati 05-12-2018

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” për https://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-blerje-fidanesh-te-ndryshem-05-12-2018/ https://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-blerje-mobilje-per-kopshte-05-12-2018/ https://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-kancelarie-afati-05-12-2018/ Adresa e dorëzimit të ofertës: IRCA, Rruga “Myslym Shqyri” “S. 24 /b, P.O.Box 154, Tiranë – www.irca.al Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në...

Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje materialesh për blerje fidanësh të ndryshëm” | 05-12-2018

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje materialesh për blerje fidanësh të ndryshëm” për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf...

“Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje materialesh për blerje mobilje për kopshte” | 05-12-2018

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje materialesh për blerje mobilje për kopshte” për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf...

Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje materialesh për kancelarie” (Afati: 05-12-2018)

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje materialesh për kancelarie” për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me...

Pozicion Pune për: Lehtësues/e Lokalë në Korcë, Pogradec, Fushë- Krujë

Shpjegimi: Institutit të Kulturës Rome në Shqipëri një organizatë që advokon për akses të barabartë të komunitetit Rom në shërbimet publike, promovon dialogun ndërkulturor dhe fuqizon komunitetet në nevojë, po zbaton projektin “Advokuesit e Rinj për Shërbime Publike Cilësore dhe...

KËRKESË PËR OFERTË (Afati 15-10-2018)

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” për https://irca.al/kerkese-per-oferte-printim-dhe-lidhje-materialesh/ https://irca.al/kerkese-per-oferte-transport-pasagjeresh/ https://irca.al/kerkese-per-oferte-blerje-materialesh-per-trajnime/ https://irca.al/kerkese-per-oferte-afati-15-10-2018/ <a https://irca.al/kerkese-per-oferte-blerje-karburanti-diesel/ Adresa e dorëzimit të ofertës: IRCA, Rruga “Myslym Shqyri” “S. 24 /b, P.O.Box 154, Tiranë – www.irca.al Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të...

Kerkese per oferte: Printim dhe lidhje materialesh

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt“Printim dhe lidhje materialesh”për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Tiranë, më 03-10-2018 -Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur...

IRCA Festivals

Promoting Roma Identity through Online Radio

On June 30, 2015 IRCA organized our final conference for the project “Promoting Roma Identity and Equal Access to Education through Online Radio and...

International Roma People Day

On April 8, the International Roma People Day, the Institute of Romani Culture in Albania with the support of the US Embassy in Tirana,...