Advokimi për ofrimin e shërbimeve sociale në nivel vendor në Shqipëri përmes OShC-ve

Gjatë periudhës 22 nëntorit 2017 – 28 shkurt 2018, IRCA po zbaton projektin “Advokimi për ofrimin e shërbimeve sociale në nivel vendor në Shqipëri përmes OSHC-ve”. Objektivi i përgjithshëm i projektit të propozuar është të mbështesë zhvillimin e një shoqërie civile më aktive në nivel vendor në Shqipëri, pjesëmarrjen në debatin publik mbi përfshirjen sociale dhe ndikimin në proceset e hartimit të politikave dhe vendimmarrjes. Ky projekt është në kuadër të “Iniciativës së Përbashkët për Fuqizimin e Shoqërisë Civile të Romëve në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi” e zbatuar nga Roma Active Albania me mbështetjen e Bashkimit Evropian.