Home Volunteers

Volunteers

Konferenca e Vullnetarizmit

Në Qershor 2014 Koordinatorja e Korpusit Rom të Vullnetarëve të Institutit të Kulturës Rome në Shqipëri organizoi aktivitetin me titull "Konferenca e Vullnetarizmit Kamav te Phirav Anglal".  Kjo konferencë synoi krijimin e një përkufizimi të vullnetarizmit nga anëtarët e...

Leksione të Gjuhës Rome

Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri prej dy vitesh, 2013 - 2014 ka organizuar leksione të gjuhës Rome për 20 të rinj Rom dhe Jo-Rom. Këto leksione janë lehtësuar nga vullnetarë të Korpusit Rom të Vullnetarëve dhe janë zhvilluar...

5 Dhjetor 2015 – Dita Ndërkombëtare e Vullnetarizmit

Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri në bashkëpunim me Lidershipin Rinor organizuan panairin e vullnetarizmit në kuadër të ditës ndërkombëtare të vullnetarizmit 5 Dhjetor 2014. Në këtë aktivitet Korpusi Rom i Vullnetarëve pati mundësi të prezantojë aktivitetet kryesore vullnetare...

Klubi i debatit

Në kuadër të ditës së verës, 14 Mars 2015 vullnetarët e Korpusit Rom të Vullnetarëve të Institutit të Kulturës Rome në Shqipëri dhe praktikantët e Qendrës së Formimit Profesional Nr.4 startuan në parkun historik të Pezës "Klubin e Debatit"....

Korpusi i Vullnetarëve

Korpusi Rom i Vullnetarëve përbëhet kryesisht nga studentë rom dhe jo-rom të cilët përfshihen në fushata ndërgjegjësuese  që synojnë nxitjen e qytetarisë aktive tek të rinjtë dhe krijimin e një ambjenti social gjithëpërfshirës e ndërkulturor. Të gjithë anëtarët pajisen...

IRCA Festivals

Dita Ndërkombetare e Popullit Rom

Me rastin e 8 prillit, Ditës Ndërkombëtare të Popullit Rom, Instituti i Kulturës Rome në Shqiperi me mbështetjen e Ambasadës së SHBA-ve në Tiranë...

Promovimi i Identitetit Rom permes Radio-s në Internet

Më 30 qershor 2015, IRCA organizoi konferencën përmbyllëse për projektin "Promovimi i identitetit rom dhe aksesi i barabartë në arsim përmes radios në internet...