Home Upcoming Events

Upcoming Events

KËRKESË PËR OFERTË | Afati 05-12-2018

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” për http://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-blerje-fidanesh-te-ndryshem-05-12-2018/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-blerje-mobilje-per-kopshte-05-12-2018/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-kancelarie-afati-05-12-2018/ Adresa e dorëzimit të ofertës: IRCA, Rruga “Myslym Shqyri” “S. 24 /b, P.O.Box 154, Tiranë – www.irca.al Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në...

KËRKESË PËR OFERTË (Afati 15-10-2018)

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” për http://irca.al/kerkese-per-oferte-printim-dhe-lidhje-materialesh/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-transport-pasagjeresh/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-blerje-materialesh-per-trajnime/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-afati-15-10-2018/ <a http://irca.al/kerkese-per-oferte-blerje-karburanti-diesel/ Adresa e dorëzimit të ofertës: IRCA, Rruga “Myslym Shqyri” “S. 24 /b, P.O.Box 154, Tiranë – www.irca.al Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të...

Kerkese per oferte: Printim dhe lidhje materialesh

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt“Printim dhe lidhje materialesh”për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Tiranë, më 03-10-2018 -Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur...

Kerkese per Oferte: Blerje materialesh për trajnime

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt“Blerje materialesh për trajnime”për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Tiranë, më 03-10-2018 - Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të...

 Kerkese per oferte: Paketë ushqimore

 KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt“Paketë ushqimore”për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Tiranë, më 03-10-2018 - Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me vulë me...

Kërkesë për ofertë: Blerje Karburanti – diesel

Kërkohet ofertë për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje Karburanti - diesel” për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me...

5 Dhjetor 2015 – Dita Ndërkombëtare e Vullnetarizmit

Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri në bashkëpunim me Lidershipin Rinor organizuan panairin e vullnetarizmit në kuadër të ditës ndërkombëtare të vullnetarizmit 5 Dhjetor 2014. Në këtë aktivitet Korpusi Rom i Vullnetarëve pati mundësi të prezantojë aktivitetet kryesore vullnetare...

Gjirokastër – Dialog Publik

Gjirokastër - Dialog Publik. Ky dialog u realizua si pjesë e iniciativës “Rivitalizim i Strukturave të Mediatorëve Rom në nivel lokal pranë Bashkisë Fier, Berat dhe Gjirokastër’, të zbatuar nga Instituti i Kulturës Rome- IRCA në Shqipëri dhe mbështetur...

IRCA Festivals

Dita Ndërkombetare e Popullit Rom

Me rastin e 8 prillit, Ditës Ndërkombëtare të Popullit Rom, Instituti i Kulturës Rome në Shqiperi me mbështetjen e Ambasadës së SHBA-ve në Tiranë...

Azilkërkuesit dhe Refugjatët në Shqipëri duke bërë Progres për të siguruar Punësim

Projekti "Ndërtimi i një baze të sigurt jetese në Shqipëri" vazhdon të përparojë në realizimin e objektivave si : a) të rrisë kapacitetin e...