Home Uncategorized @sq

Uncategorized @sq

Kerkese per oferte: Transport pasagjerësh

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt“Transport pasagjerësh”për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Tiranë, më 03-10-2018- Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me vulë...

MusiCapitol Radio

Gjatë muajit mars filloi nderitimi I studios muzikore për të mbështetur talentet rome dhe jo rome me qëllim promovimin e tyre. Të  rinjtë rom kan mundesi të aksesojnë dhe të zhvillojnë idet apo projektet e tyre në cdo fush...

Advocacy and Participation

During 8 years of Advocacy and Participation programs, IRCA achieved to build friendly, trusting relationships; to empower Roma in particular youth by equipping them with skills to speak up for themselves and to start to make choices in the...

Donate Now

Dhuro duke vendosur te dhenat e llogarise Bankare: Banka Kombetare Tregtare (BKT) Mbajtesi i Llogarise: INST OF ROMANI CULTURE IN ALBANIA Monedha: ALL Nr Llogarise: 402499248CLTJCLALLUS IBAN: AL7020511519499248CLTJCLALLU SWIFT Code: NCBAALTX Mbajtesi i Llogarise: INST OF ROMANI CULTURE IN ALBANIA Monedha: EURO Nr Llogarise: 402499248CLTJCFEURXJ IBAN: AL5320511519499248CLTJCFEURX SWIFT Code: NCBAALTX Mbajtesi...

Rrjeti dhe donatorët

IRCA është pjesë e rrjeteve të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe ka partneritet të shkëlqyer me institucionet shtetërore si në nivel lokal ashtu edhe në atë qëndror si Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Ministria e Arsimit dhe...

IRCA Festivals

Dita Ndërkombetare e Popullit Rom

Me rastin e 8 prillit, Ditës Ndërkombëtare të Popullit Rom, Instituti i Kulturës Rome në Shqiperi me mbështetjen e Ambasadës së SHBA-ve në Tiranë...

Azilkërkuesit dhe Refugjatët në Shqipëri duke bërë Progres për të siguruar Punësim

Projekti "Ndërtimi i një baze të sigurt jetese në Shqipëri" vazhdon të përparojë në realizimin e objektivave si : a) të rrisë kapacitetin e...