Activities

Seanca Praktike me Punonjës Social / Asistent Social

Përgjatë periudhës Shkurt - Qershor 2015, Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri në bashkëpunim me Shoqatën Sfinks dhe Qendrën e Kurseve Profesionale Nr. 4 realizuan disa seanca praktike me student në zyrat e IRCA si dhe në terren të...

Romologjia dhe ndërkulturalizmi

Kjo konferencë ishte pjesë e aktiviteteve për Javën Rome "Romanipe" organizuar rreth datës 8 Prill - Dita Ndërkombëtare e Romëve. Kjo konferencë u organizua në kuadër të projektit "Promovimi i një përgjigjeje sistematike dhe akademike kundër antiromanizmit" të mbështetur...

IRCA “Flash Mob”

Në kuadër të projektit "Unë jam rom, unë jam qytetar shqiptar", me mbështetjen financiare të Komisionit të Demokracisë nga Ambasada Amerikane, IRCA organizoi një "flash mob" me 100 pjesëmarrës të rinj romë dhe jo-romë. Ishte një sesion i hapur...

Vizitë studimore në ambjentet e Bashkisë Divjakë

Dhjetë të rinj Rom, ambasadorë të anti-korrupsionit zhvilluan një vizitë studimore në ambjentet e Bashkisë Divjakë. Koodinatori i Informimit z. Andi Bullari u mundësoi të rinjve të njihen më të gjitha drejtoritë e bashkisë Divjakë, duke i prezantuar më...

Përmirësimi i aftësive monitoruese & advokuese në ofrimin e shërbimeve

Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri IRCA, në kuadër të iniciativës “Advokim për ofrimin e shërbimeve gjithëpërfshirëse në nivel lokal nëpërmjet Mediatorit Rom", organizoi trajnimin me temë "Përmirësimi i aftësive monitoruese dhe advokuese në ofrimin e shërbimeve në nivel...

Gjirokastër – Dialog Publik

Gjirokastër - Dialog Publik. Ky dialog u realizua si pjesë e iniciativës “Rivitalizim i Strukturave të Mediatorëve Rom në nivel lokal pranë Bashkisë Fier, Berat dhe Gjirokastër’, të zbatuar nga Instituti i Kulturës Rome- IRCA në Shqipëri dhe mbështetur...

IRCA Festivals

Dita Ndërkombetare e Popullit Rom

Me rastin e 8 prillit, Ditës Ndërkombëtare të Popullit Rom, Instituti i Kulturës Rome në Shqiperi me mbështetjen e Ambasadës së SHBA-ve në Tiranë...

Azilkërkuesit dhe Refugjatët në Shqipëri duke bërë Progres për të siguruar Punësim

Projekti "Ndërtimi i një baze të sigurt jetese në Shqipëri" vazhdon të përparojë në realizimin e objektivave si : a) të rrisë kapacitetin e...