Books

wdt_ID Author Title Year of Publication Pages ISBN Publisher Description
1 Autori Titulli Viti I Botimit Faqet ISBN Shtepia Botuese Pershkrimi
2 Gjok Buna Kodi Penal 2011 195 978-999-56-753-70 Alb Juris Kodi Penal i Republikes se Shqiperise 
3 Gjok Buna Kodi i Procedurës Penale 2012 551 978-99956-854-8-5 Alb Juris Kodi i Procedures Penale 
4 Jani Vasili Proçedura Civile 2010 402 99943-712-4-X Real-stamp Komentar i  te drejtes Civile 
5 A. Malltezi - J. Rystemaj - L.Pe Aspekte të së drejtës së biznesit në Shqipëri 2013 598 978-9928-08-111-7 Mediaprint Doktrina ne fushen e se drejtes tregtare.
6 H.Islami, A.Hoxha, I.Panda Procedura Penale 2003 843 NUK KA Danida, Soros, Morava Komentar i procedures Penale 
7 Ilir Kalemaj - Elira Hroni Nato sipas meje, Perceptime nga Shqipëria 2012 62 978-9928-4123-2-4 IDM Raport studimi për reflektimet më të rëndësishme në lidhje me agjendën dhe operacionet aktuale të NATO-s
8 Ledi Bianku Guidë mbi organizatat kryesore ndërkombëtare 0 51 NUK KA Qendra Europiane, Tiranë Njohje dhe informim i publikut shqiptar mbi organizatat partnere të Shqipërisë
9 Sokrat Meksi - Bardhyl Cipi Mjekësia Ligjore 0 184 999-27-796-9-1 Arbëria Liber mbi zgjidhjen e ceshtjeve mjekoligjore nga Prokuroret, Avokatet dhe Gjyqtaret 
10 Afrim Krasniqi (Mbi) Pushteti i partive 2008 255 978-99956-655-8-6 Gjergj Fishta Permbledhje historike dhe aktuale e jetes politike ne Shqiperi, sygjerime per krijimin e nje kulture te re demokratike.