KËRKESË PËR OFERTË | Afati 05-12-2018

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” për http://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-blerje-fidanesh-te-ndryshem-05-12-2018/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-blerje-mobilje-per-kopshte-05-12-2018/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-kancelarie-afati-05-12-2018/ Adresa e dorëzimit të ofertës: IRCA, Rruga “Myslym Shqyri”...

Erasmus Plus "Supporting Roma"

KËRKESË PËR OFERTË | Afati 05-12-2018

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” për http://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-blerje-fidanesh-te-ndryshem-05-12-2018/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-blerje-mobilje-per-kopshte-05-12-2018/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-kancelarie-afati-05-12-2018/ Adresa e dorëzimit të ofertës: IRCA, Rruga “Myslym Shqyri” “S. 24 /b, P.O.Box 154, Tiranë – www.irca.al Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në...

KËRKESË PËR OFERTË (Afati 15-10-2018)

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” për http://irca.al/kerkese-per-oferte-printim-dhe-lidhje-materialesh/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-transport-pasagjeresh/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-blerje-materialesh-per-trajnime/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-afati-15-10-2018/ <a http://irca.al/kerkese-per-oferte-blerje-karburanti-diesel/ Adresa e dorëzimit të ofertës: IRCA, Rruga “Myslym Shqyri” “S. 24 /b, P.O.Box 154, Tiranë – www.irca.al Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të...

Kerkese per oferte: Transport pasagjerësh

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt“Transport pasagjerësh”për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Tiranë, më 03-10-2018- Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me vulë...

Kerkese per oferte: Printim dhe lidhje materialesh

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt“Printim dhe lidhje materialesh”për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Tiranë, më 03-10-2018 -Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur...

Dhuro Tani