08 Prill 2016

Me rasti e 8 prillit, Dites Nderkombetare te Popullit Rom, Instituti i Kultures Rome ne Shqiperi me mbeshtetjen e Ambasades Amerikane ne Tirane, dhe bashkepunimin e Ministrise se Mireqenies Sociale e Rinsie dhe Komisionit Qendror te Zgjedhjeve, organizoi konferencen me Titull “ Permiresimi i Demokracise me pjesemarrjen e qytetarëve Rom”. Ne kete aktivitet more pjese rreth 90 te rinj rom dhe jo rom, perfaqesues nga shoqeria civile dhe media. Fokusi ishte rendesia e pjesemarrjes se te rinjve ne vendimarrje e ne jeten publike si edhe aftesimi I tyre professional

https://www.facebook.com/Instituti-i-Kultures-Rome-ne-Shqiperi-Irca-148496465244218/photos/?tab=album&album_id=1021140054646517