Seanca Praktike me Punonjës Social / Asistent Social

Përgjatë periudhës Shkurt - Qershor 2015, Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri në bashkëpunim me Shoqatën Sfinks dhe Qendrën e Kurseve Profesionale Nr. 4 realizuan disa seanca praktike me student në zyrat e IRCA si dhe në terren të fokusuara tek aftësimi me menaxhimin e organizatës, Komunikimin, Vullnetarizmin, Planifikimin e aktiviteteve etj. Në përfundim të seancave praktike 46 student u pajisën me çertifikatë pjesëmarje.