Romologjia dhe Nderkulturalizmi

Konferenca është pjesë e aktiviteteve të Javës Rome “Romanipe” organizuar me rastin e 8 prillit – Dita Ndërkombëtare Rome. Kjo konferencë zhvillohet në kuadrin e Projektit “Përgjigje Sistemike dhe Akademike ndaj Anti-Gypsizmit dhe Praktikave Diskriminuese ndaj Romëve në Sistemin Arsimor” mbështetur nga Roma Initiative Office (RIO) Budapest, dhe zbatuar nga Instituti i Kulturës Rome ne Shqipëri ( IRCA) në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Fakultetin e Edukimit pranë Universitetit Aleksander Moisiu Durrës (UAMD) dhe Instituti për Familjen dhe Jetën ne Komunitet (IFNL) pranë Universiteti Clemson në SHBA.