Flash Mob IRCA

Në kuadrin e projektit të financuar nga Komisioni i Demokracisë së Ambasadës Amerikane, Instituti për Kulturën Rome në Shqipëri (IRCA) organizoi sot një kërcim në grup të titulluar “Unë jam Rom – Unë jam një Qytetar Shqiptar”, ku morën pjesë 100 të rinj romë dhe jo romë, i cili u pasua nga një seancë e hapur në Parlamentin Shqiptar, ku ata prezantuan rekomandimet e tyre për përmirësime në punësimin, strehimin dhe arsimin e komunitetit Rom.