Struktura organizative

Struktura organizative e Institutit të Kulturës Rome në Shqipëri përfshin Bordin Drejtues, Këshilltarët e Vullnetit të mirë, Drejtori Ekzekutiv, si dhe Stafi. IRCA ka krijuar Korpusin Rom të vullnetarëve numëruar mbi 180 anëtarë Rom dhe jo Rom.