Misioni dhe Vizion

Misioni

Advokimi për aksesin e barabartë të qytetarëve rom në të drejtat dhe shërbimet publike e sociale; Këshillim Kariere dhe asistencë arsimore për studentët rom; Kryerja e studimeve për të dokumentuar dhe institucionalizuar elementët e shëndetshëm të trashgimis kulturore rom; promovimi i shkëmbimeve ndërkulturore dhe i marrëdhënieve miqësore midis të rinjve rom dhe jo-rom në vënd e më gjerë.


Vizioni

Identiteti dhe kultura rome të jetë e njohur dhe vleresuar si pjesë dinjitoze e trashëgimisë kulturore kombëtare dhe botërore, me të rinj dhe gjenerata rome të fuqizuar për të gëzuar në barazi të drejtat civile dhe për të pasur shkëmbime kulturore miqësore me pjesën jo-rome të popullsisë.