Libra Te Zakonshem

Autori Titulli Viti I Botimit Faqet ISBN Shtepia Botuese Pershkrimi
Gjok Buna 2011 195 978-999-56-753-70 Alb Juris
Gjok Buna 2012 551 978-99956-854-8-5 Alb Juris
Jani Vasili 2010 402 99943-712-4-X Real-stamp
A. Malltezi - J. Rystemaj - L.Pe 2013 598 978-9928-08-111-7 Mediaprint
H.Islami, A.Hoxha, I.Panda 2003 843 NUK KA Danida, Soros,, Morava
Ilir Kalemaj - Elira Hroni 2012 62 978-9928-4123-2-4 IDM
Ledi Bianku 0000 51 NUK KA Qendra Europiane, Tiranë
Sokrat Meksi - Bardhyl Cipi 0000 184 999-27-796-9-1 Arbëria
Afrim Krasniqi 2008 255 978-99956-655-8-6 Gjergj Fishta
John Meany - Kate Shuster 2002 382 0-9702130-7-7 Printuar ne USA
Grupi Shqipëtar i të drejtave 2011 60 NUK KA Foreign Affairs and internationa
Europe on the move 2004 22 92-894-6704-5 european union
Europe on the move 2007 22 92-79-03538-x european union
Europe on the move 2004 22 92-894-7414-9 europa unione
Europe on the move 2000 31 92-828-8249-7 Europa commission
Europa on the move 2004 22 92-894-7759-8 Europa commission
Europa commission 2000 24 92-894-0196-6 Europa commission
Klementin Mile 2007 48 NUK KA Ministria e Integrimit
Grup autorësh - IDM 2013 130 NUK KA Toena
Grup autorësh - IDM 2012 120 NUK KA Toena
Ilirjan Mandro 2011 175 978-9928-04-070-1 Emal
Grup autoresh QENDRA Cip 2012 128 NUK KA Qendra për Ceshtje të Informim
Komisioneri për Mbrojtjen nga D 2014 131 978-9928-4169-4-0 Albania
Grup autoresh 2000 418 92-871-4880-5 Printuar ne Hungari
Avokati i Popullit 2015 31 NUK KA Instituti I Avokatit te popullit
Avokati i Popullit 2014 31 NUK KA Istitutcioni I Avokatit te popul
P. Brander , L. de Witte , N. Gh 2012 624 978-92-871-7320-1 Printed in Hungary
Delegacioni i Komisionit Europia 2006 18 NUK kA Delegacioni I komisionit Europia
Qëndra Europiane 2000 258 NUK KA Eurorilindja
Xhezair Zaganjori 2002 220 99927-734-5-6 Luarasi
Halim Islami - Artan Hoxha - Ili 2003 843 NUK KA Botimet Morava
Richard A.Chapman 2002 223 99943-601-6-7 ALB Paper
Instituti Shqipëtar për Studim 2000 156 99927-659-1-7 ISHSN
Këshilli i Europës - Ministria 2001 300 NUK KA FLESH
Sokol Berberi 2001 72 NUK KA ALB Paper
Sokol Berberi 2001 68 NUK KA ALB Paper
Sokol Berberi 2000 80 NUK KA ALB Paper
European Court of Human Rights 1992 200 3-452-22332-9 Printed in Germany
European Court of Human Rights 1998 180 3-452-24221-8 Printed in Germany
European Court of Human Rights 1998 182 3-452-24224-2 Printed in Germany
European Court of Human Rights 1998 164 3-452-24187-4 Printed in Germany
European Court of Human Rights 1992 220 3-452-24185-8 Printed in Germany
Council of Europe, Strasbourg 1992 97 3-452-22330-2 Printed in Germany
Nuala Mole , Biljana Braithwaite 2003 16 NUK KA Qendra Europiane
Council of Europe, Ministry of J 2003 283 NUK KA FLESH
Instituti për të Drejtat e Nj 1998 220 9951-402-01-1 Instituti per te Drejtat e Njeri
Ministria e Integrimit Europian 2006 140 99927-37-95-6 MOB_Design & Printing support
Ministria e Integrimit Europian 2001 80 99927-58-12-0 MOB_Design & Printing support
Dr.Michael Blecher 2001 337 NUK KA "MSN"