Home Upcoming Events

Upcoming Events

Thirrje për Mësues me Kohë të pjesëshme në Fier, Tiranë, Shkodër

  Projekti "Fuqizimi i vajzave dhe grave rome përmes arsimit:" Rruga për të aksesuar shërbimet sociale dhe për të marrë pjesë në jetën publike”. Pozicioni Mësues për ofrimin e kurseve  të shkrimit dhe leximit në gjuhën shqipe. Periudha kohore 8 muaj Bashkia Tiranë, Fier, Shkodër   Informacion i...

KËRKESË PËR OFERTË | Afati 05-12-2018

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” për http://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-blerje-fidanesh-te-ndryshem-05-12-2018/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-blerje-mobilje-per-kopshte-05-12-2018/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-me-objekt-blerje-materialesh-per-kancelarie-afati-05-12-2018/ Adresa e dorëzimit të ofertës: IRCA, Rruga “Myslym Shqyri” “S. 24 /b, P.O.Box 154, Tiranë – www.irca.al Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në...

Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje materialesh për blerje fidanësh të ndryshëm” | 05-12-2018

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje materialesh për blerje fidanësh të ndryshëm” për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf...

“Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje materialesh për blerje mobilje për kopshte” | 05-12-2018

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje materialesh për blerje mobilje për kopshte” për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf...

Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje materialesh për kancelarie” (Afati: 05-12-2018)

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje materialesh për kancelarie” për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me...

Pozicion Pune për: Lehtësues/e Lokalë në Korcë, Pogradec, Fushë- Krujë

Shpjegimi: Institutit të Kulturës Rome në Shqipëri një organizatë që advokon për akses të barabartë të komunitetit Rom në shërbimet publike, promovon dialogun ndërkulturor dhe fuqizon komunitetet në nevojë, po zbaton projektin “Advokuesit e Rinj për Shërbime Publike Cilësore dhe...

KËRKESË PËR OFERTË (Afati 15-10-2018)

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” për http://irca.al/kerkese-per-oferte-printim-dhe-lidhje-materialesh/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-transport-pasagjeresh/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-blerje-materialesh-per-trajnime/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-afati-15-10-2018/ <a http://irca.al/kerkese-per-oferte-blerje-karburanti-diesel/ Adresa e dorëzimit të ofertës: IRCA, Rruga “Myslym Shqyri” “S. 24 /b, P.O.Box 154, Tiranë – www.irca.al Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të...

Kerkese per oferte: Printim dhe lidhje materialesh

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt“Printim dhe lidhje materialesh”për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Tiranë, më 03-10-2018 -Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur...

Kerkese per Oferte: Blerje materialesh për trajnime

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt“Blerje materialesh për trajnime”për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Tiranë, më 03-10-2018 - Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të...

 Kerkese per oferte: Paketë ushqimore

 KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt“Paketë ushqimore”për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Tiranë, më 03-10-2018 - Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me vulë me...

IRCA Festivals

Promoting Roma Identity through Online Radio

On June 30, 2015 IRCA organized our final conference for the project “Promoting Roma Identity and Equal Access to Education through Online Radio and...

International Roma People Day

On April 8, the International Roma People Day, the Institute of Romani Culture in Albania with the support of the US Embassy in Tirana,...