Home Upcoming Events

Upcoming Events

Pozicion Pune për: Lehtësues/e Lokalë në Korcë, Pogradec, Fushë- Krujë

Shpjegimi: Institutit të Kulturës Rome në Shqipëri një organizatë që advokon për akses të barabartë të komunitetit Rom në shërbimet publike, promovon dialogun ndërkulturor dhe fuqizon komunitetet në nevojë, po zbaton projektin “Advokuesit e Rinj për Shërbime Publike Cilësore dhe...

KËRKESË PËR OFERTË (Afati 15-10-2018)

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” për http://irca.al/kerkese-per-oferte-printim-dhe-lidhje-materialesh/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-transport-pasagjeresh/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-blerje-materialesh-per-trajnime/ http://irca.al/kerkese-per-oferte-afati-15-10-2018/ <a http://irca.al/kerkese-per-oferte-blerje-karburanti-diesel/ Adresa e dorëzimit të ofertës: IRCA, Rruga “Myslym Shqyri” “S. 24 /b, P.O.Box 154, Tiranë – www.irca.al Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të...

Kerkese per oferte: Printim dhe lidhje materialesh

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt“Printim dhe lidhje materialesh”për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Tiranë, më 03-10-2018 -Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur...

Kerkese per Oferte: Blerje materialesh për trajnime

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt“Blerje materialesh për trajnime”për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Tiranë, më 03-10-2018 - Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të...

 Kerkese per oferte: Paketë ushqimore

 KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt“Paketë ushqimore”për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Tiranë, më 03-10-2018 - Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me vulë me...

Kërkesë për ofertë: Blerje Karburanti – diesel

Kërkohet ofertë për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje Karburanti - diesel” për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”. Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me...

Gjirokastra – Public Discourse

Gjirokastra - Public Discourse. This discourse was realized as part of the initiative "Revitalization of Roma Local Mediators Structures at Local Level in Fier, Berat and Gjirokastra Municipality", implemented by the Institute of Romani Culture in Albania and financially...

December 5, 2015 – International Volunteer Day

IRCA, in collaboration with Youth Leadership, participated in the International Day of Voluntarism, December 5th, 2014, where we presented in the main volunteer activity to promote our “Best Volunteer of the Year” program.

IRCA Festivals

Promoting Roma Identity through Online Radio

On June 30, 2015 IRCA organized our final conference for the project “Promoting Roma Identity and Equal Access to Education through Online Radio and...

International Roma People Day

On April 8, the International Roma People Day, the Institute of Romani Culture in Albania with the support of the US Embassy in Tirana,...